Moduł poświęcony projektowi matematycznemu, którego moderatorem jest p. Jolanta Klajmon. Projekt realizowany jest w bielskich szkołach podstawowych.